Ostali proizvodi

BRODSKI POD
Brodski pod je izrađen od drveta jela/smrča ili bor. Nastavljan po dužini I širini na zadanu mjeru. Maksimalna dužina poda je 6000 mm. Dužina lamela koje se nastavlja je 250 mm. Debljina poda je 22 mm,a širina 80 mm.

LAMELIRANI ELEMENTI ZA VRATA
Lamelirane frize za sobna vrata dimenzija 42/120,l= 205 cm.
Lamelirane prečke za masivna vrata izrađena od lameliranih elemenata završno furnirana rezanim furnirom debljine 5 mm, dimenzija 42/120 mm, dužina 205 i 100 cm, 90 i 80 cm, drvo jela/smrča ili bor.
Uklade za vrata izrađene na zadanu mjeru,lice radijal-poluradijal,ujednačene boje i spojene po širini.

Strong proizvodi Strong proizvodi Strong proizvodi
Strong proizvodi Strong proizvodi Strong proizvodi
Strong proizvodi Strong proizvodi Strong proizvodi
Strong proizvodi Strong proizvodi Strong proizvodi
Strong proizvodi Strong proizvodi Strong proizvodi
Strong proizvodi Strong proizvodi Strong proizvodi
Strong proizvodi Strong proizvodi Strong proizvodi
Strong proizvodi Strong proizvodi