Ulazna vrata

Ulazna vrata su izrađena od kvalitetnog materijala bora sa štafl štokom 68/74 mm, aluminijskim pragom. Krilo vrata masiv debljine 42 mm sa sigurnosnom bravom,okularom, ključ cilindar, kvaka I štit HOPE, dihtungom.
Finalna obrada u eko boji. Izbor boje iz naše ton karte.

Strong proizvodi Strong proizvodi Strong proizvodi
Strong proizvodi Strong proizvodi Strong proizvodi
Strong proizvodi Strong proizvodi